Edebiyat Sözlüğü

Nesib Nedir Ne Demektir Anlamı Edebiyatta Nesib

Nesîb (ar.i.)

Kasidelerin ilk bölümlerine verilen isim. Arab Edebiyatı’nda bu bölümde bir âşığın kaybettiği sevgilisinin ardından duyduğu acılar ifade edilir. Bedevi yaşayış tarzına ve çöl hayatına çok uygun olan bu konu Cahiiiye Devri kasidelerinde hep aynıdır. Arablar arasında İslâmiyet’ten sonra ve bilhassa İran ve Türk edebiyatlarında nesib bölümü gelişmiş, kasidelere isimlerini veren çeşitli konuların anlatıldığı bîr bölüm haline gelmiştir.

Kasidelerin asıl mevzuunda ayrı olan bu bölüme “teşbih” de denir.

Kasidelerde nesîb kısmının bulunması kaide değildir. Böyle yazılan kasidelere “mahdud”, “muktazab”, “mutaddad” gibi isimler verilir. Kasideler nesihlerinin konularına göre bahariye, nevruziye, şitaiye, ramazaniye, îdîye, rahşiye, suriye vs. isimler aiır.

Kasidelerin nesîb kısımları tabiata, dış dünyaya açılan bölümler olmaları açısından önem taşırlar.