Neşati Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Ansiklopedik Bilgi

36

Neşatî, Ahmed Dede. Divan Edebiyatı şairi. (Edirne 1623 – Edirne 1674)