Nemime Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
48

Nemime (Ar. i.)

Söz götürüp getirmek: bir kimsenin, birbirinin gıyabında konuşan kimselerin sözlerini yekdiğerine aktarması manâsına gelen bir tâbir olup İslâm ahlâkınca kötü kabul edilen davranışlardan biridir.

Şüphesiz, birinin aleyhinde hoş olmayan sözler konuşmak haramdır (bk. Gıybet);ancak, bir mecliste böyle bir konuşma olmuşsa, dinleyenlerden herhangi birinin, bu sözü, aleyhinde konuşulan kimseye nakletmesi de haramdır. Zira nemime ya o sözü söyleyene veya aleyhinde konuşulan ve bu konuşma kendisine aktarılan kimseye bir zarar vermek gayesini güder. Bu sebeble Hz.Peygamber, “Nemmâm (söz götürüp getiren) Cennet’e giremez.” buyurmuştur.