Nefsi Kudsiyye Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
35

Nefs-i Kudsiyye

Kudsî nefs, mukaddes nefs, kemâle ermiş nefs demek olup, nefsler için imkân dahilinde olan kemâllerin bütününe veya buna yakın bir mertebeye ulaşmak melekesini kazanmış olan yüce nefs manâsına kullanılan tasavvufî bir tâbirdir (bk. Nefs-i mutmainne).