Nefir Nedir Ne Demektir Anlamı Kelime Anlamı

0
86

Nefir (Ar. s.)

Arabça nefr kökünden gelen bu kelime, “Cemaat”, “Topluluk” gibi manâlar ifade eder. Nefr ise, ürkerek kaçma, (bu manâ aynı kökten gelen “nefret” ile ilgilidir), şiddetli bir emir üzerine fırlayıp harekete geçme, manâlarındadır. Mastarındaki bu manâlar üzerine beraberce yola çıkan cemaat demek olur, Türkçe’de aynı kökten gelen “nefer” kelimesi, sefere çıkan cemaatin bir ferdi, tek asker manâsında kullanıldığı halde Arabça’da “nefer” üçten ona kadar olan fertler topluluğunu ifade eder.

Nefr, kelime oiarak, seferberlik manâsında da kullanılmaktadır.