Necran Hristyanları, Necran Heyeti, Necranlılar Kimdir

Necranlılar

Necran bölgesinde oturanlar demektir. Necran, Yemen’in kuzeyinde, Mekke’ye yedi konak mesafede bulunan büyük bir şehir ve bölge adıdır. İslâmiyet geldiğinde bu bölge halkı Ehl-i Kitap ve hıristiyandı, başlarında bulanan Yemen meliklerinden yahudi Ebû Nüvas, hıristiyanları kendi dinine davet etmiş, kabul etmemeleri üzerine ise, uzun hendekler kazdırarak, içlerinde bu hıristiyanları yakmak suretiyle onlara işkence etmiştir. Bu sebepledir ki bunlar, Kur’ân’da Ashab-ı Uhdud (Uzun hendek sahibleri) olarak zikredilmişlerdir (Burûc suresi/4-7).

Peygamberimiz, Necran hıristiyanlarına bir mektup gönderip Medine’ye davet etmiştir. Reisleri Abdülmesih Akib’in maiyetinde on dört kişi geldiler. Üzerlerinde ipekli elbiseler olduğu halde Mescide girip doğuya yönelerek ibadet ettiler. Hz. Muhammed kendilerini İslama davet etti. Hz.İsâ hakkında uzun boylu tartışma yapıldı. Ne İslâmı, ne de Mübahele (karşılıklı lanet etme)yi kabul etmeyen Necranlılar, cizye vermeye razı oldular.