Necip Celal Andel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NECİP CELÂL (1908-1957)

Türk, besteci. Büyük yaygınlık kazanmış tangolarıyla tanınmıştır.

Necip Celâl Antel İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Cumhuriyet döneminin ilk pedagoglarından Sadrettin Celâl’in kardeşidir. Hukuk Mektebi müderrisliği ve adalet bakanlığı gibi görevlerde bulunan babasının izinden giderek hukuk öğrenimi yaptı. Genç yaşta gözleri görmez oldu. Müziğe duyduğu ilgiyle kendi kendine piyano, ut, keman, akordeon ve mandolin çalmayı öğrendi. Ermeni asıllı tanınmış müzikçi Edgar Manas’tan (1875-1964) armoni dersleri aldı.

Keman ve viyolonsel için bir konçerto ve keman için bir sonat da besteleyen Necip Celâl, daha çok tangolarıyla tanınmıştır. Özellikle Mazi, Ayrılık, Özleyiş gibi çok sevilmiş tangolarıyla bir Türk tango tarzı oluşturmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Tango: Mazi; Ayrılık; Özleyiş; Bir An İçin; Gel; Suna; Sarı Yapıncak. Çeşitli: Fenerbahçe Marşı, Keman ve Viyolonsel Konçertosu; Keman Sonatı.

Jacques Necker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi