Necip Asım Yazıksız Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

30

Necib Asım YAZIKSIZ, Türkolog (Kilis, 1861-İstanbul, 1935).

Harp Okulunu (1880) bitirdi; Askeri Rüştiye’de ve Harp Okulu’nda Türkçe, Fransızca ve tarih öğretmenliği yaptı. 1908’den sonra Dârülfunun’da Türk tarihi ve Türk dili tarihi müderrisliğine atanan ve Meşrutiyet yıllarında Türkçülük akımının öncülerinden olan Necib Asım, Cumhuriyet döneminde bu konudaki çalışmalarını Türk Dil Kurumu içinde, Türk dili ve tarihinin incelenmesi ve araştırılması yolunda geliştirdi. Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu dergilerinde Türk dili üzerine incelemeleri yayımlandı. 1927’de Erzurum milletvekili olarak girdiği Meclis’te 1935’e kadar kalan Necip Asım’-ın, Medresei edep, Medeniyete hizmet, Sitler, Türk tarihi (Arif Bey’le birlikte) adlı yapıtları vardır. Ayrıca Ayasofya Kütüphanesi’nde bulduğu Hakaniye lehçesinde yazılmış Aybetül hakayık adlı manzum eserin uygurca nüshasını, bugünkü dile çevirerek iki kitap halinde yayımladı.