Nedir ?

Necef Nedir, Necef Irak, Necef Nerededir

Necef. Irak’ın başkenti Bağdat’ın 160 km güneyinde 31.99°N 44.33°E koordinatlarında, Kûfe’nin 10 km. batısında bulunan şehir.

Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu şehrin nüfusu 2003 itibariyle 585,600’dür. Bu şehir, çöl kenarında çorak bir tepe üzerinde kurulmuştur. Dördüncü raşid halife Hz. Ali’nin türbesi burada bulunmaktadır. Hz. Ali’nin türbesi, ilk defa Musul Hamdanî hükümdarı Ebu’l-Reycâ tarafından yaptırılmıştır. Şiî Büveyhî hükümdarı Adudud-devle de bir türbe inşa ettirmiştir. 1086-1087 de Bağdad’a gelen Selçuklu sultanı Melikşah ve Veziri Nizamül-Mülk, türbeyi ziyaret etmişlerdir. Kanunî Sultan Süleyman da 1534-1535 de burayı ziyaret etmiştir.

 

İlgili Makaleler