Necaşi Kimdir, Hayatı, Ne Demek, Müslüman Oldu mu?

Necaşi

Habeşçe “kral, hükümdar” manâsına gelir. Arabçaba, Habeşistan kralını ifade etmek için kullanılan bir tâbirdir. Arabça’da bazan özel isim, bazan da cins isim olarak kullanılır. Bu kelimeye Kur’ân’da rastlanmaz. Hadîs’de Rum kralı için Kayser, Fars kralı için Kisra, Mısır hükümdarı için Mukavkıs kelimeleri kullanıldığı gibi, Habeş hükümdarları için de “necâşî” tâbiri kullanılmaktadır.

Müslümanların, Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak için iki defa Habeşistan’a hicretleri esnasında kendilerine Necâşî tarafından gayet iyi davranılmıştır. Peygamberimiz, Hicret’in yedinci yılında, Amr b. Ümeyye el-Pamrî ile ona bir mektup göndererek İslâm’a davet etmiştir. Necâşî -ki esas adı Ashama’dır- Peygamberin mektu bunu hürmetle alıp, karşısına koymuş tahtından inerek yere oturmuş ve İslâmiyet’i kabul etmiştir. İslâmı kabul ettiğini bir mektupla Peygamber’e de bildirmiştir. Necâşî, Hicret’in yedinci yılı Receb ayında vefat etmiştir. Gıyabında namazı kılınmıştır.