Nedir ?

Necaset Necis Nedir Ne Demektir Anlamı Türleri

Necâset (Necis)  (Ar. i.)

Aslen veya bir sebebten dolayı temiz bulunmayan şeye necaset veya necis denir. Meselâ dışkı aslen necistir, onun bulaştığı elbise de necistir yani pistir.

Necasetler; galize, hafife, mer’iyye gayr-ı mer’iyye diye kısımlara ayrılır.

  • Necâset-i galize, pis olduğu hakkında şer’i bir delil olan şeylerdir. Pislik gibi.
  • Necâset-i hafife; bir rivayette pis, diğer rivayette temiz olduğuna dair deliller olan şeylerdir. Eti yenen hayvanların bevlleri (idrar) gibi. Necâset-i mer’iyye, kuruduktan sonra görülen herhangi pis sayılan maddedir. Akmış kan gibi
  • Necaset-i gayr-ı mer’iyye; Bulaştığı yerde kuruduktan sonra görülmeyen pis maddelerdir.

İster hakikaten olsun, isterse hükmen olsun temiz olmayan şeyler bazı ibadetlerin yapılmasına manidir. Bunları gerektiği gibi temizlemek lazımdır.

İlgili Makaleler