Necaibü’l-Kur’an Nedir Ne Demektir Anlamı, Faziletli Surelere Ne Denir

0
30

Necâibü’l-Kur’ân

Kur’ân-ı Kerîm’de diğerlerine nisbetle daha faziletli olan sûre ve âyetlere denir. Kur’ân-ı Kerimin âyetleri, Allah kelâmı olması itibarıyla, hepsi de fazilet ve yücelikte eşittir. Ancak bazılarında, hem Allah kelâmı olması, hem de içinde zikredilen hakikat bakımından iki üstünlük vardır. Ayet’ el-Kürsî, İhlâs ve Fâtiha sureleri gibi. Zira bunlarda Allah’ın büyüklüğü ve sıfatları anlatılmaktadır. Bu sebeble onlarda iki üstünlük bir araya gelmiştir.

Bazı âyetlerde ise, sadece Allah kelâmı olma üstünlüğü vardır. Kâfirlerden bahseden âyetler gibi. Zira bu çeşit âyetlerde zikredilen şeylerin üstünlüğü yoktur.

İşte birinci guruba giren âyetlere “Necâibü’l-Kur’ân” denir.