Na’t-hân Naathân Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
113

Na’t-hân

Câmide veya tekkede na’t okuyan kişiye verilen isimdir. Dinî musikîde bilhassa na’t-hânlığı ile şöhret sahibi İsmâil Dede Efendi meşhur na’t-hânlardandı.