Nasreddin Tusi Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

73

NASİREDDİN TUSÎ (1201-1274)

İranlı filozof ve astronomi bilgini. Aristoteles felsefesinden kaynaklanan bir Şii düşüncesi geliştirmeye çalışmıştır.

18    Şubat 1201’de Tus’ta doğdu, 26 Haziran 1274’te Bağdat’ta öldü. Gerçek adı Ebu Cafer Muhammed b. Hasan’dır. Filozof Ravendi’nin öğrencisi olan babasından ilk felsefe ve din bilgilerini edindikten sonra çağının ünlü bilginlerinden Ferideddin Nişaburî’den felsefe, Kemaleddin Hasib’ten astronomi ve matematik, Burhaneddin Hemedani’den Hadis okudu. Çalışmalarını mantık, matematik, astronomi, ahlak ve felsefe konularında sürdüren, özellikle astronomi sorunlarını kendi geliştirdiği bir gözlem yöntemiyle çözümlemeyi amaçlayan uğraşları yüzünden büyük bir ün kazandı. İsmailiye mezhebinin kurucusu ve Kuhistan valisi olan Nasireddin Abdurrahman b.Mansur’un buyruğu üzerine, bir süre Alamut Kale-si’nde gözaltına alındı. 1256’da Moğollar’ın yöreyi ele geçirmesi üzerine özgürlüğüne kavuştu. Hülagü’nün saray bakanı oldu. Bu süre içinde yıldızların insan davranışları üzerinde etkili olduğu inancını konu edinen yıldızbilimle (astroloji) ilgilendi. Ancak bu alanın bilimsel bir içerik taşımadığını, geleneklerden kaynaklanan bir inanç ürünü olduğunu, insan üzerindeki etkisinin de bu özelliğinden doğduğunu ileri sürdü.