Naşitat Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Kur’an’da Naşitât

Naşitât (Ar.i.)

“İşini memnuniyetle yapan” manâsına gelen “Nâşita” kelimesinin çoğulu olup Kur’ân-ı Kerîm’de 1 âyette  mealen “(Müminlerin canlarını) o usulcacık çekenlere,” şeklinde geçer  (Nâziât suresi/

2. ayet). Tefsîrciler “Nâşitâtı “mü’minlerin canını yumuşaklıkla alan melekler” veya “bir burçdan diğer burca çıkan yıldızlar” “Melekût âlemine giden ruhlar” yahut “mânevî yolculuklarında kudsî âleme yükselen yüce ruhlar” ya da “oklarını düşman üzerine atmak için sefere çıkan gaziler” şeklinde tefsîr etmişlerdir.