Namusu Ekber Meleği Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kimdir

417

Nâmus-i Ekber

“Bir kimsenin sırlarına vakıf olan kişi” manâsına gelen nâmus kelimesi bu manâ ile ilgili olarak Mukarreb Melekler (Melâike-i mukarrabin) manâsında kullanılmaktadır. “En büyük Nâmus” manâsındaki Nâmus-i Ekber ise Cebrail’i ifade için zikredilmektedir. Diğer mukarreb melekler içinde vahiy sırlarına vakıf olan, diğer meleklerin bilmedikleri bu vahiy sırlarını bilen, manâsını anlatmak üzere Cebrâil’e Nâmus-i Ekber denmiştir. Cebrâil’in bu ismi hadis-i şeriflerde geçmektedir.