Nakş-bendi, Nakşıbendi Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
53

Nakş-bendî, Nakşıbendî

Tarikat kurucusu ve pirlerinden Bahâüddin Şah Nakşbend’e nisbetle, Nakş-bendiyye tarikatına mensub manâsına Nakş-bendî) Bahâüddin Şah Nakş-bend tarafından kurulan tarikata bağlı olan kimse (bk. Nakş bendiyye).