Nakib Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
40

Nakib (Ar. s.)

Çoğulu: Nukabâ.
1. Bir kavmin, bir kabilenin veya vazifenin reisi veya vekili. Nâkıbu’l-eşraf: Seyyid ve şeriflerin reisi. Nâkıb-ı imâret: İmâret âmirinin yardımcısı.

2. Tasavvufta şeyhin yardımcısı en yaşlı derviş.