Nakarat Nedir, Ne Demektir, Anlamı Şiirde ve Musikide Nakarat

Nakarat (Ar. i.)

Edebiyat. Şiirlerin belli yerlerinde daima tekrar edilen mısra veya mısralar. Bu bölüm manâ bakımından her kıt’ayı şiirin ana konusuna bağlar. Şiirin, nakarat bölümlerinde ifade edilen duygu ve düşünce etrafında gelişmesini sağlar. Halk şiirinde nakarata “bağlama” veya “kavuştak” denir

Musikî: Güfteli musikî eserinde, güftenin tekrar edilen kısmı.