Nedir ?

Nahl Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Nahl Sûresi

“Bal arısı” demek olan Nahl, Kur’ân-ı Kerîm’de 16, surenin adıdır. Mekke’de inen ve 128 âyet olan sûrenin 68. âyetinde , Allah’ın bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve suni yapılarda yuva kurma içgüdüsü vermesinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Vahyin gelişini anlatmakla başlayan; göklerin, yerin, insan ve hayvanın yaratılışından, gece, gündüz, ay, güneş, denizler, nehirler vb. tabiî varlık ve olayların insana olan faydalarından bahseden sûrede, umumiyetle inanmanın lüzumu inkarcıların yanlış tavırları, Allah’ın birliği ve kudretinin nişaneleri, gökler ve yerdeki bütün varlıkların O’nun hükmüne râm oluşu, Allah’ın insanoğluna sonsuz lütuflarından örnekler; adalet, ihsan, sözünde durma gibi konulardaki ahlâki emirler, inanıp yarariı işier yapanların mes’ud akıbetleri ve bazı haram yiyecekler hakkında bilgi verilen sûre Peygamber’e insanları hikmetle ve güzel öğütlerle Allah yoluna çağırmasını, sabırlı ve affedici olmasını emreden âyetlerle sona erer.

İlgili Makaleler