Nahiv Nahiv İlmi Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Nahiv

Kelimelerin cümle içindeki vazifelerini ve buna göre sonlarının aldığı durumu öğreten ilimdir.

Arab dilinde kelime sonlarının nasıl okunacağı, kelimelerin hangi irabı alacağı, ilk zamanlar Arablar arasında lisan melekesi ile bilinirdi. Sonraları bu meleke bozulmaya yüz tutunca, bu hususta hatadan korunmak için nahiv kaideleri konulmuştur. Bu ilmi ilk kuran Ebül Esved ed-Düelî’dir. Sonra Harun Reşid zamanında İmam Halil b. Ahmed tarafından geliştirilmiştir. Daha sonraları İmam Sebeveyh, vahvin diğer konularını da tamamlayarak meşhur kitabını yazmıştır. Gide gide bu meseleler hakkında ihtilâflar çoğalmış, Kufe ve Basra âlimlerince nahiv ilmine dair büyük-küçük birçok eserler yazılmıştır.