Nedir ?

Müzzemmil Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Müzzemmil Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in 73. suresidir. Mekke’de nâzı! olup 20 âyettir.
1. âyette geçen “Müzzemmil”, elbisesi ne bürünmüş olan demektir (bk. Müddessir).

Bazı müfessirlere göre müşriklerin kendisine bir takım yakışıksız sıfatlar takmalarına üzülen Hz. Peygamber, bunu duyunca üzülmüş ve evinde elbisesine bürünerek yatmış; bunun üzerine “Ey elbisesine bürünmüş olan!” diye başlayan bu sûre nâzil olmuştur.

İlgili Makaleler