Müzdevic Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat_1_.png 58 66
Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması.