Muvazene Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Muvazene

 
edebiyat-sozlugu/kalem-yazi” 152″ 114″ Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşit olması.

Münderic nüsha-i zâtında kemâlat-i vücûd
Mündemic tıynet-i pâkinde havass-i icâd

Nâdî
(Münderic ve mündemic kelimeleri arasında muvazene vardır.)