Müteseyyid Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
44

Müteseyyid (Ar. s.)

Seyyid, Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin neslinden gelenler için kullanılan bir tâbirdir. İslâm dünyasında ve özellikle Osmanlılarda bu nesilden gelenlere büyük bîr saygı gösterildiği için, bu nesilden gelmeyen bazı kimseler de kendilerini Hz.Peygamber soyundan gelmiş gibi göstermeye çalışıyorlardı. İşte müteseyyid, gerçekten bu nesilden olmadığı halde, bu nesildenmiş gibi seyyidlik taslayanlar hakkında kullanılan bir tâbirdir. Bu şekilde, seyyidlik taslayanlar ile, gerçek seyyidleri birbirinden ayırmak için “Nâkıbü’l-eşrâf’lik müessesesi vurulmuştur.