Mütekarib Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Mütekarib (Ar. s.)

Yaklaşan, gittikçe birbirine yakınlaşan.

Edebiyat. Arûz vezni bahirlerinden biri (15. bahir)dir. Mütekarib bahri, Dördüncü dâire (el-Halil’e göre beşinci daire) olan Dâire-i müttefika’nın birinci bahridir.

Türk Edebiyatı’nda yanyana üç “Feûlün”, dört “Feûlün”, üç “Feûlün “+(“Feûl” veya “Feal”), iki “Feulün”+”Feal ve (Fa’lün Feûlün Feûlün Feûl) şekilleri kullanılmıştır.

Uzun ve bilhassa Mesnevî tarzındaki eserlerde kullanılmıştır. Kutadgu bilig ve Atabetü’l-hakâyık, İran Edebiyatı’nda Firdevsî’nîn Şeh-nâme’si Mütekarib bahrinde nazmedilmişlerdir.