Müteferrika Nedir Ne Demektir Anlamı Görevleri

0
276

Müteferrika (Ar. i.)

Osmanlılarda muhtelif hizmetlerle kullanılan hizmetlilere verilen müteferrika istihdam edilmişti;

  • Hünkâr müteferrikası: Bunlar, saray hizmetinde kullanılan müteferrikalardır. Yıldırım Bayezid zamanında sayıları 40 olan müteferrikaların 16. asrın sonlarında 630 kişiye çıktığı görülmektedir. Sultanzâde, vezir, beylerbeyi, defterdâr ve ümerâ çocuklarından seçilen bu müteferrikalar vezirliğe kadar yükselirlerdi.
  • Yeniçeri Ocağı Müteferrikaları: Bunlar, solak ve şikâr bölüklerinde bulunup onların hizmetlerini görürlerdi.
  • Sadrazam, vezirler, beylerbeyleri ve ümerâ müteferrikaları: Bunlar âmirlerinin verdikleri emirleri diğer kapı halkına tebliğ ederlerdi.
  • Tersâna Müteferrikaları: Tersâne’de hizmet eden müteferrikalar.