Müsteşrik Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_2″ 166″ 94″ Müsteşrik

Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp inceleyen Batılı bilginler.

Şarkiyatçı, oryantalist, doğubilimci kelimeleri de aynı mânada kullanılır.