Nedir ?

Müstehab Nedir Ne Demektir Anlamı Örnekleri

Müstehab (Ar. s.)

Lügatte, sevgiye, lâyık anlamına gelir. Hz. Peygamber’in bazen yapıp, bazen terkettiği fiilleri anlatan bir fıkıh terimidir. Sünnet-i Gayr-ı Müekkede hükmündedir. Yapılması halinde sevap kazanılan, terki halinde ise günâha girilmeyen davranış demektir, msl. “Akika kurbanı” kesmek gibi. Önem derecesi itibariyle “5ünnet”ten sonraki sırada yer alır (Ayrıca bk. Mendub).

İlgili Makaleler