Nedir ?

Müstear Nedir Ne Demektir Müstear İsim Anlamı

Müsteâr (Ar. s.)

Ariyet’den iğreti olarak alınmış veya takma ad.

Nâm-ı müsteâr ise asıl kendini gizlemek üzere kullanılan başka, takma bir isim veya mahlâs.

Tasavvufî bir terim olarak ise geçici olan, fânî dünya hayatı için de “hayât-ı müsteâr” tâbirine sık sık rastlanır. Edebiyatta ise beyân ilmi tâbirlerinden olup, istiâre sanatında müşebbehü’n-bih (kendisine benzetilen)’in sözü demektir.