Home Tarih Tarihi Şahsiyetler Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
99

MUSTAFA NECATİ (1892-1929)

Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur.

İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukatlığa başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenlik, 1915-1918 arası Şark İdadisi’nde yöneticilik, Demiryolları’nda hukuk danışmanlığı yaptı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir Cephesi’ndeki milli çetelerle birleşerek Kuvâ-yı Milliye komutanlığında bulundu. Balıkesir’de Vasıf Çınar’la birlikte İzmir’e Doğru gazetesini çıkardı. Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yayımladı. 1920’de Saruhan (Manisa) mebusu olarak TBMM’ye girdi. Sivas İstiklâl Mahkemesi üyeliği ve TBMM Müdafaa-i Hukuk Grubu kâtipliğinde görev aldıktan sonra Kastamonu ve çevresi İstiklâl Mahkemesi başkanlığını yürüttü. 1923’te İzmir mebusu seçilerek 20 Ekim 1923’te mübadele imar ve iskân bakanı, 7 Mart 1924’te adalet bakanı oldu. 1923-1925 arasında Muallimler Birliği başkanlığını yürüttü. 20 Aralık 1925’te maarif vekilliğine atandı. 20 Mart 1926’da Maarif-i Umumiyye Kanunu’nu çıkarttırdı. Bu yasayla, eğitim siyasetinde sürekliliği sağlayacak olan Talim ve Terbiye Dairesi, eğitimin merkezleştirilmesini başlatacak maarif eminlikleri kuruldu. Tehvid-i Tedrisat Kanunu’nu uygulamaya koydu. Bakanlık bünyesinde halk eğitimi birimi, halk dersaneleri, sanayi-i nefise (güzel sanatlar) müdürlüğü gibi yeni örgütlenmelerle eğitim kurum ve kadrolarına belirgin bir gelişme kazandırdı. 1926-1927 yıllarında Zincirdere’de (Kayseri) ve Denizli’de iki köy öğretmen okulu açtırdı. 26 Mayıs 1927’de teknik ve mesleki okullar Maarif Vekâleti’ne bağlandı.

1  Ocak 1928’de kabul edilen Latin harflerinin ilk uygulaması onun döneminde gerçekleşti. Öğretmenler için Terbiye dergisini çıkartarak, mesleki kurslar düzenleterek nitelikli öğretmen yetiştirilmesine önem verdi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi