Mustafa Nahhas Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

24

NAHHAS PAŞA (1876-1965)

Mısırlı siyaset adamı. Vafd Partisi başkanlığı ve beş kez başbakanlık yapmıştır.

Mustafa Nahhas Paşa 15 Haziran 1876’da Samannud’ta doğdu, 23 Ağustos 1965’te İskenderiye’de öldü. Bir köylü ailesinden geliyordu. 1900’de Hıdiviye Hukuk Okulu’nu bitirdi. Bir süre telgraf memuru olarak çalıştıktan sonra 1904’te yargıç oldu.

Mısır’ın İngiltere denetimine girdiği 1914’te Saad Zaglul Paşa tarafından kurulan Vafd Partısi’ne girerek 1918’de genel sekreterlik görevini üstlendi. 1921’de diğer parti yöneticileriyle birlikte Malta’ya sürüldü. Mısır’ın 28 Şubat 1922’de İngiltere güdümünde anayasal monarşiye dayalı bağımsız bir devlet haline gelmesinden sonra 1923’te serbest bırakıldı. Vafd Partisi’nin büyük bir zafer kazandığı 1924 seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne girerek Zaglul Paşa hükümetinde haberleşme bakam oldu. 1927’de Zaglul Paşa’nın ölümü üzerine Vafd Partisi başkanlığına seçildi. 1928 Mart’ında ilk kez getirildiği başbakanlık görevinden kral I. Fuad’ın baskısıyla üç ay sonra ayrılmak zorunda kaldı.

Parlamentonun feshedilmesinden sonra kurulan Liberal Anayasal Parti hükümetinin başarısızlığı üzerine yenilenen seçimlerin ardından 1929’da başbakan oldu. Ertesi yıl krallık yetkilerini sınırlamaya çalıştığı için I. Fuad ile anlaşmazlığa düşerek görevinden ayrıldı. 1923 Anayasası’nı kaldıran I. Fuad, yeni bir anayasayı yürürlüğe koyarak sert bir yönetim kurdu. Ancak İtalya’nın 1935’te Etiopya’yı işgal etmesi üzerine İngiltere’nin baskısıyla Vafd Partisi ile uzlaşmaya yöneldi.