Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu Bitiriş Notları

20

Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu bitiriş notları 

tam not 45   

Sunuf-ı saniye tabiyesi (ikinci sınıf tabiyesi) ……………….    . 41
İstihkâmat-ı hafife      (hafif istihkâmlar) ………………….    . 40
Fenn-i esliha                 (silâh tekniği) ……………………    . 45
Hıfzıssıhha-yı askerî     (askerî sağlık bilgisi) ………………..    . 45
Coğrafya-yı askerî ……………………………………………..   . 42
Devlet-i Âliye ordu teşkilâtı(Osmanlı Devleti ordu teşkilâtı)    . 43
Talim nazariyatı ………………………………………………..    . 44
Malûmat ve terbiye-yi askeri(askerlik bilgisi ve eğitimi) ….    . 41
Lisan-ı Fransevî    (Fransızca) ……………………………….    . 43
Almanca ………………………………………………………..   . 36

Tam not 20   

İstikşafat-ı askeriye  (askerî keşifler)………    . 17
İstihkâm eşkâli    (istihkâm şekilleri) ………    . 18
Talim ameliyatı ………………………………    . 19
Tabiye tatbikatı ……………………………..   . 18