Nedir ?

Müşrik Nedir Ne Demektir Anlamı, Kime Denir, Kelime Anlamı

Müşrik (Ar. s.)

Allah’a şirk koşan, ortak koşan manâsına gelen bu kelime, Ehl-i Kitab denilen yahudi ve hiristiyanların dışında kalan, diğer dinlere mensub kişiler için kullanılmakta(dır) ise de bu iki dinde de tevhidi ihlal eden teslis vs. inançlar bunların ehl-i kitap kavramı dışına çıkarmaktadır. Özellikle Mekke’de ve Arab yarımadasında, İslâm’ın zuhur ettiği devirde yaşayan puta tapıcı Arablar için kullanılan bir tâbirdir.

Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesine göre Müşrikler, “Neces” (Maddî ve manevî pis) olarak kabul edilmektedir. Müşriklerle ilgili hükümler, Ehl-i Kitab’tan farklı bulunmaktadır. Müşriklerden ne kız almak ne de vermek câiz değildir. Müşriklerin kestiği hayvanın eti yenmez. Müşriklerle müslümanların münasebetleri hakkında fıkıh kitablarında tafsilatlı hükümler bulunmaktadır (bk. Şirk).

İlgili Makaleler