Müslim bin Velid Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

32

MÜSLİM b.VELİD (747-823)

Arap Divan şairi. Arap şiirinde ortaya çıkan yeni üslubun ilk temsilcilerinden biridir.

Irak’ta Kûfe’de doğdu, İran’da Cürcan’da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Bir dokumacının oğludur. Öğrenimi ve gençlik yılları üstüne bilgi yoktur. Yaşamını övgü şiirleri yazarak kazandı. Döneminin birçok emir ve devlet adamıyla ilişki kurdu. Halife Harun Reşid’e tanıştırıldı. Onun kızkardeşi Abbase’ ye dahi şiir yazdı. Halife Memun’un İran asıllı veziri Fazl b.Sahl’den büyük yardımlar gördü. Vezirin aracılığı ile Cürcan’da resmi bir görev elde etti. Onun ölümüne üzülerek şiiri bıraktı.

Müslim b.Velid, geleneksel Arap şiirine bağlı kalmıştır. Eski tarz aşk, içki temalı şiirleri, medhiye ve hicviyeleri de vardır. İçki ve içki şölenleri üzerine yazdıkları ayrıca dikkati çeker. Kent yaşamını betimlemesi yönünden önem kazanmıştır. Arap edebiyat tarihçilerince kullandığı mecaz ve istiarelerle Arap şiirinde yavaş yavaş ortaya çıkan yeni üslubun ilk temsilcilerinden biri sayılır. Ölümünden önce şiirlerinin önemli bir bölümünü yaktığı söylenir.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan-ı Ebü’l-Velid Müslim,{ö.s.), J.de Goeje (yay.), 1875.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikJules Dalou Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikII. Napolyon Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi