Musevilik-Yahudilik Dini Nedir Ne Demektir

0
38

Mûsevîlik

Hz. Mûsâ’nın getirdiği ve Allah tarafından vahyolunan kutsal kitabı Tevrat’ta ifadesini bulan dine verilen addır. Musa’nın tebiiğ ettiği din, tek Allah (tevhid) inancını benimsiyordu. Mûsâ’nın şeriatinde, Hz.Muhammed’in geleceği müjdeleniyordu. Fakat yahudiler, Kur’ân’ın bildirdiğine göre, Tevrat’ı bozmuşlar, pek çok emirlerini değiştirmişlerdir. Bugünkü Mûsevîlik, orijinalitesini kaybetmiş, sadece İbrani asıllıların mensubu olabildiği, tahrif edilmiş bir dindir (geniş bilgi için bakınız, Yahudilik).