Musevi Nedir, Musevi Kimdir Ne Demektir, Dini

Musevî (Ar. s. i.)

Musa Peygamberin dinine bağlı olan kişi demektir. Bunlara yahudi de denir. Hz. Musâ, M.Ö. 1300-1200’lü yıllarda yaşamış, Kur’ân’da kıssasına bir hayli yer verilmiş bir peygamberdir (bk. Hz. Mûsâ). Hz. Musa’ya, Tur dağında verilen ilâhî emirler, Musevîliğin temelini teşkil eder. Hz. Mûsâ’nın getirdiği dine inananlara Mûsevî denir.