Edebiyat Sözlüğü

Müsemmen Nedir Ne Demektir Özellikleri Örnek

Müsemmen (Ar. s.)

Sekizer mısralık bendlerden oluşan musammatlara denir.  Divan edebiyatı nazım şekildir. Diğer musammatlar gibi kafiyelenişi müzdeviç ve  mütekerrir olabilir.

Müsemmen-i muzdevîç (muzdevîç müsemmen)’in kafiye şeması;

I.tip aaaaaaaA bbbbbbbA ccccccAA
II. tip: aaaaaaAA bbbbbbAA ccccccAA

Müsemmen-i mükerrir (mütekerrir müsemmen)’in kafiye şeması:

I. tip: aaaaaaaA bbbbbbbA cccccccA
II. tip: aaaaaaAA bbbbbbAA

Edebiyatımızda mütekerrir musemmenlerin, terci-i bendlerle karıştırıldığı görülür.

Müsemmen, Türk edebiyatında çok az kullanılmıştır”, örnek:

Aşkî Şiirleri – Müsemmen-i Mütekerrire Örnek

İlgili Makaleler