Musarra Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kitap_eski_5.png 22 79 Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerin ilk beyitleri (matla’) musarra’dır.