Musab bin Umeyr Kimdir, Hayatı Musab bin Umeyr’in Kısaca Hayatı

Mus’ab b. Umeyr. (D. Mekke 600 ? – Ö. Uhud 27 Mart 625) Hz. Muhammed’in Medine’ye İslam dinini tebliğe gönderdiği meşhur sahabi.

Kureyş’in asil ve zengin bir ailesine mensubtur. 18-20 yaşlarında Dârü’l-Erkam’da İslâmiyeti kabul ettikten sonra lüks ve refah içindeki hayatını terkederek fakir bir müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti. Akrabaları, zulüm ve işkence ile onu müslümanlıktan vazgeçirmeye çalışmışlarsa da asla bunlara itibar etmeyerek İslâmda sebat etmiş, Mekke kendisine zindan olmaya başlayınca da Habeşistan’a hicret etmişti. Bîr müddet sonra Mekke’ye geri gelen Mus’ab b. Umeyr Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Muhammed tarafından Medine’de İslâmiyeti yaymak ve tebliğ ile görevlendirilmiştir, Hz, Mus’ab bu görevi büyük bir maharetle yerine getirmiş ve onun çalışmaları sonucu İslamiyet Medine’de sür’atle yayılmaya başlamıştır. Mus’ab b. Umeyr’in, Hz. Muhammed’in emri ile Medine’de 12 kişiye Cuma namazı kıldırdığı rivayet edilir. Bedir Savaşı’na katılan Mus’ab b. Umeyr, Uhud Savaşı’nda İslâm sancağını taşımış ve şehid olmuştur. Mus’ab son derece zeki, fesahat ve belagat sahibi bir sahibi idi. Medine’deki başarısı da onun en güzel örneklerinden birini teşkil eder.