Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Müşaare Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Müşaare Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

0

Müşaare

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_3″ 111″ 141″ Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır:
1. Bir divan şairinin manzum eserine diğer bir şairin aynı vezin ve kafiyede nazire yazması.

2. Âşıklar arasında karşılıklı şiir söyleme. Bir âşığın okuduğu beyit veya kıtaya diğer bir şair aynı vezin ve kafiyede şiir söyleyerek cevap verir.
3. Edebiyat meraklılarının şiir okumaları, herhangi bir mazmunu ihtiva eden beyitler okunur veya birinin okuduğu beyte karşılık onun son kelimesiyle başlayan bir beyti başkası okur.