Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Müşaare Nedir Ne Demektir Anlamı

Müşaare Nedir Ne Demektir Anlamı

0

Müşâare (Ar.i.)

Karşılıklı olarak şiir söyleme, şiir söyleşme, karşılıklı şiir okuma. Karşılıklı şiir söyleme veya okuma müsâbakası.

Bu müsâbakada, söylenen şiirle aynı vezin ve kâfiyede şiirle karşılık verilmelidir. Müşâare her seviyeden şiirler arasında yapılmaktaydı. Sırası geldiğinde söyleyemeyen, unutan veya takılan, saf dışı kalırdı. Bu şekilde müşâareyi tamamlayan ve tek kalan, müsâbakayı kazanmış sayılırdı. Kazanana yani birinci gelene çeşitli mükâfaatlar da verilirdi.

Muayyen bir mevzu dahilinde olduğu gibi, önce söylenen bir beytin son kelimesi ile başlamak şartını hâiz müşâareler de yapılmıştır.