Nedir ?

Mürted Nedir Ne Demek Anlamı, Cezası,

Mürted (Ar. s.)

Lûgatta, yüz çeviren demektir. Terim olarak, irtidad eden, yani müslüman iken başka bir dine intisab etsin etmesin İslâm Dini’ni terkeden kimse için kullanılır, Kur’ân-ı Kerîm’de (Bakara suresi/218. ayet) “İçinizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyada da âhirette de boşa gider. Onlar Cehennemliktir ve orada kalıcıdırlar” buyrulmuştur.

İslâm hukukunda, kendisine verilecek düşünme fırsatından sonra yine müslüman olmayı kabul etmeyip küfründe ısrar ederse, mürted öldürülür. İmâm Ebu Hanîfe’ye göre, mürted kadın ise, müslüman olması için hapis ile tazyik edilir, fakat öldürülmez. Manen ölmüş sayıldığından, mürted kimseye mirasçı olamaz. Hanefî hukukçulardan İmâm Yusuf ve İmâm Muhammed’e göre mürtedin gerek irtidaddan önce gerekse sonra kazandığı mallar mirasçılarına geçer; İmam Ebu Hanîfe’ye göre, önce kazandıkları mirasçılarına sonra kazandıkları hazineye kalır; İmâm Şâfiî, İmâm Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise bütün malları hazineye intikal eder (bk. İrtidad).

İlgili Makaleler