Mürşide İçmeli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İÇMELİ, Mürşide (1930) Türk baskı sanatçısı. Karışık teknikle uyguladığı baskıları ile tanınmıştır.

8 Aralık 1930’da İstanbul’da doğdu, 1947’de Gazi Eğitim Enstitüsü (şimdi Gazi Üniversitesi) Resim-İş Bölümü’ne yazıldı. Mezun olduktan sonra, 1953’te resim öğretmenliğine başladı. 1959’da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü asistanlık sınavını kazandı. 1960’ta İspanyol hükümetinin bursuyla Madrid Güzel Sanatlar Akademisi’nde taşbaskı (litog-rafi) ve gravür çalışmaları yaptı. 1962’de Londra’ya giderek “illüstrasyon” konusunda öğrenim gördü. Yurt içinde ve dışında pek çok kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı, ödüller aldı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik dersi öğretmenliği yaptı.

Karışık teknikle oluşturduğu yapıtları, Anadolu sanatının kilim, hah ve minyatür gibi yapıtlarından kaynaklanan geometrik, simetrik, stilize edilmiş düzenlerle kurulmuştur. Figür onun gravürlerinde soyut ve geometrik biçimle bir karşıtlık etkisi uyandırır. Düzenlemeleri ve biçimleri, olabildiğince yalın, tutumlu bir anlatımla ele alır. Böylece, birbirinden kopardığı ve yalınlaştırdığı imgelerle, büyük kent ve sanayileşen toplum yapısı içinde yalnızlaşan insanları anlatmayı amaçlar. Soyut biçimler ve geometrik düzenlemelerle figürler arasındaki ilişkide, teknoloji ile insanın birlikte olması ve çelişkileri üstünde durur. Gerçeklikle soyut olanın bireşimine ulaşmaya çalışır. Rengi en aza indirgemiş, ağırlığı daha çok açık-koyu karşıtlığına vermiştir.

Özgün baskı tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması, özgün baskı atölyelerinin kurulması ve yaygınlaşması alanında önemli katkıları olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Hayat Nüvesi, 1969; Üçlü Grup, 1976; Kara Toprak, 1976; Yaşama Övgü, 1976; Hititler ve Hitit Güneşi, 1976; Mavi Dünya, 1977; Üç Kare, 1977; Diriliş, 1978; Hiroşima, 1979; Kukla Kadınlar, Maskeli Erkekler, 1980; Bir Dostun Anısına Üç Kadın, 1980.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi