Mürşid Nedir Ne Demektir Anlamı, Tasavvufta Mürşid

0
63

Mürşid (Ar. s.)

Doğru yolu gösteren, rehber, kılavuz demektir.

Tasavvufta, mürîdlerini gafletten, uyandırarak ikaz eden, yaratılış gerçeklerini gösterip hakikat sırlarım öğreten kimse demektir. Tarikata girdikten sonra yükselmek, marifet elde ederek kemâle ermek için mutlaka bir mürşidden el almak, onun terbiyesi altında yetişmek ve yine ondan irşâd için izin almak (İcâzet-nâme) gerekliliği vardır. Bu şartları taşıyan ve kendine bağlananları “Ma’rifet” ve “İrfan” nuru ile aydınlatan kimseye mürşid denir.