Mürselat Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0
50

Mürselât Sûresi

Kur’ân-ı Kerim’in 77. suresidir. Mekke’de nâzil olup 50 âyettir.
1. âyette geçen ve sûrenin adı olan “Mürselât”, tefsircilere göre, ihtimal sırasına göre, birbiri ardınca gönderilen Peygamberler, melekler, âyetler veya rüzgârlar demektir.

Yemin âyetleri ile başlayan sûrede kıyâmetin vuku bulacağı kesin bir dille ifade edildikten sonra “O gün (peygamberleri) yalanlayanların vay haline!” anlamındaki âyet sık sık tekrar edilir. İnsanların yaratılışı onlara ihsân edilen nimetler hatırlatılır. Ahiretin bir hüküm günü olduğu belirtilerek, inananlarla iman etmeyenlerin o gündeki durumları tasvir edilr.