Nedir ?

Mürsel Nedir Ne Demektir Anlamı, Mürsel Hadis Nedir

Mürsel (Ar. s.)

İrsâl edilmiş, gönderilmiş, yollanmış; elçi olarak gönderilmiş kimse, Peygamber.

Hadîs. Senedinde (bk. Sened) Sahâbenin ismi zikredilmeksizin rivâvet edilen, bu yüzden Muttasıl olmayan (bk. Muttasıl) hadîs. Buna göre, Hz. Peygamberi görmemiş, O’nu dinleme fırsatı bulamamış olduğu için O’ndan hadîs duyması mümkün olmayan bir Tâbiînin ve —bir görüşe göre- Resulullah’ın vefatı sırasında çok küçük yaşta olan bir Sahâbînin “Resulullah şöyle dedi… şöyle yaptı..” şeklinde rivâyet ettiği Hadîs Mürsel’dir. Zira bu râvî, söz konusu hadîsi bir Sahâbiden duyması gerektiği halde onun ismini vermemiştir.

İlgili Makaleler