Nedir ?

Mürid Nedir Ne Demektir Anlamı, Mürid Olmak Kelime Anlamı

Mürid (Ar. s.)

İsteyen, dileyen, arzu eden demektir.

Tasavvufta ise: Bir tarikat şeyhine intisâb ederek, ondan tasavvufi hakikatların yolunu öğrenen kimse.

Pîr, şeyh ve mürşid gibi manevî ünvanlar taşıyan bir tarikat büyüğüne bağlanarak, teslim olan, ikrar vererek ondan el alan kimseye mürid denir. Gerçek mürid, nefsânî his ve duygularla muallel olan kendi şahsî irâdesinden sıyrılıp, e! aldığı kimseye irâdesini teslim eden ve ona gönülden inanan kimsedir. Bu teslimiyetle belirli terakki basamaklarını ma’nen kateden mürid, elde ettiği irfan nisbetinde yükselerek şeyh olabilir. Bazen tarikata yeni giren kimselere de bu ad verilir