Mürebbiye – Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitap Özeti, Konusu, Karakterleri

Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kitap Hakkında: Eser 1896’da tefrika edilip, aynı yıl kitap hâlinde yayımlanan Türk edebiyatının en eleştirel metinleri arasında sayılır. O yıllarda kibar konaklarında, zengin ve soylu kimselerin köşklerinde çocukların eğitimi, bir âdetin sonucu olarak annelerinden alınıp “mürebbiye” adı verilen yabancılara bırakılırdı. Gösterişe meraklı olan aileler bunları yanlarına alır, çocuklarının eğitimini onlara bırakırlardı. Bu durum toplumumuzda sosyal bir yara hâlini almıştı. Mizahi yönü oldukça güçlü olan bu eserde Hüseyin Rahmi, mürebbiyelik kurumunun getirdiği zararları ortaya koymuştur.

Ana Fikir: Çocuklarının eğitimini sırf moda diye eve alınan ve ne olduğu, eğitimden ne derece anladığı bilinmeyen mürebbiyelerce verilmesinin doğuracağı kötü sonuçlar verilmek istenmiştir.

Konu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e giden yoldaki yapısal değişiklikler, topluma yayılan Batılılaşmanın günlük hayattaki izdüşümleri, Fransa’da dostuyla kavga edip İstanbul’da, mürebbiye olarak girdiği Dehri Efendinin evinde Angel’in sebep olduğu olaylarla anlatılmaktadır.