Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Murassa Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Murassa Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

0

Murassa

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_3″ 112″ 89″ Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması.

Şâh melekût arş-pâye
Mâh-ı ceberût perş-sâye

Şeyh Gâlib